Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4823/2021(Α΄ 136):

α) για την επαναπροκήρυξη Δημοτικού Σχολείου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

β) για την επαναπροκήρυξη Νηπιαγωγείων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 29/9/2023 έως και την Τρίτη 3/10/2023 και ώρα 16:00.