Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και Γ΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ86

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Β’ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ’ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και Γ΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Β΄ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ΄ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2024-2025

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, ΙΚΥ και Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Π.Ε. Εκπ/σης σε  διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 1

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. Εκπ/σης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 2

3. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. Εκπ/σης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 3

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

 1. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης σε  Πανεπιστήμια ΕΔΩ 
 2. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής ΕΔΩ 
 3. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ΕΔΩ 
 4. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε (5) έτη, από 01/09/2024 έως 31/08/2029 ΕΔΩ
 5. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΕΔΩ 
 6. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Εθνικό Γυμναστήριο Ι. Φωκιανός ΕΔΩ
 7. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα ΕΔΩ 
 8. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα ΕΔΩ 
 9. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στην Ακαδημία Αθηνών ΕΔΩ
 10. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ΕΔΩ
 11. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης ΕΔΩ
 12. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στα Σ.Α.Ε.Κ. ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ86, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας, μετά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων θέσεων (Β ́ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας, μετά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων θέσεων (Β ́φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ