Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.