Στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των εκπαιδευτικών

Δελτίο τύπου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.