Η εγκύκλιος για την επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.