Διάθεση του ποσού των 100.000€ για αγορά υγειονομικού υλικού

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.