Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων

Εγκύκλιος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης