Δράσεις για το αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.