Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου Δ.Ο.Ε.