Υπουργική απόφαση για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ταυτόχρονη διδασκαλία

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.