Απόφαση Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για απεργία-αποχή από τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας

Απόφαση Γ.Σ.