Προγραμματισμός δράσεων για την απόσυρση του αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου και της τροπολογίας για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική αίθουσα

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.