Πρακτικό συλλόγων διδασκόντων για ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.

Σχέδιο απόφασης για Δημοτικά σχολεία

Σχέδιο απόφασης για Νηπιαγωγεία