Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας 2020-2021

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής ΕΑΕ

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ