Τελικά οργανικά κενά Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας 2020-2021 μετά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων

Οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής