Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., διδ/κού έτους 2020-2021

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Αίτηση απόσπασης Γενικής Αγωγής

Αίτηση απόσπασης Ειδικής Αγωγής