Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών από μετάθεση στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας θα υποβάλουν, με τη λήξη του διδακτικού έτους, αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.