Ανακοίνωση για την απαράδεκτη απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών Ιονίων Νήσων

Ανακοίνωση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.