Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.