Γνωμοδοτήσεις για τις άδειες ανατροφής τέκνου των νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου Δ.Ο.Ε.