Συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28/08/2020

Η Ημερήσια Διάταξη