Τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.