Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ