Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 που βρίσκονται στη Διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ70