Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδου ΠΕ08 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ με ολική διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας τοποθετήσεων