Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Π.Ε.05 Γαλλικής Γλώσσας και Π.Ε.07 Γερμανικής Γλώσσας  οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «Ενιαίος Τύπος»  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  14-09-2020 και ώρα 13.00. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΔΗΛΩΣΗ