Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε.  Α΄ Αθήνας