Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών Π.Ε.08, ΠΕ91.01 και 91.02 , ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86

Λειτουργικά κενά ειδικοτήτων σε ΣΜΕΑΕ

Δήλωση

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ κλάδου Π.Ε.08, ΠΕ91.01 και 91.02 , ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ» με κωδικό 5069633 να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη  16-09-2020 και ώρα 13.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.