Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ71 και ΠΕ60 και ΠΕ61 σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ70 & ΠΕ71

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ60 & ΠΕ61

Δήλωση

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου Π.Ε.70 & ΠΕ71 Δασκάλων και ΠΕ60 & ΠΕ61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ» με κωδικό 5069633 να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη  16-09-2020 και ώρα 13.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.