Διευκρινίσεις για χρήση μάσκας στα σχολεία

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.