Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων πλήρους ωραρίου (Α΄ Φάση), κλάδου ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ86