ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ΄ΦΑΣΗΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Γ΄ φάση) να αποστείλουν ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο e-mail: dim@dipe-a-athin.att.sch.gr, από σήμερα 06/10/2020 έως και αύριο 07/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο: Το έντυπο «ατομικών στοιχείων για καταχώρηση στη μισθοδοσία», ( συνημμένο έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΕΡΓΑΝΗ και στη μισθοδοσία.

*(τα πεδία “σχολείο τοποθέτησης” και “σχολείο/α διάθεσης” θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία).

Με νεότερη ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης η προσωρινή τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει και ανάληψη υπηρεσίας.

Σχετικά με την τοποθέτηση των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ ( Γ Φάση) θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας τα λειτουργικά κενά.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  ΕΡΓΑΝΗ