Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΠΕ70 για τις ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΖΕΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 για τις Τάξεις Υποδοχής  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 23.00

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΝΗ