Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών Ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 Β΄ και Γ΄ Φάσης

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων ΠΕ06 ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86  Β΄ και Γ΄ Φάσης  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 23.00

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ