Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ60 & ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ07 και ΠΕ08 (Γ’ Φάση) να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12-09-2020.

Τις επόμενες μέρες, η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και θα ζητήσει από τους Αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης ώστε να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ