Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Γ΄ φάση

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί των πιο κάτω ειδικοτήτων να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 εως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ