Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής-ΖΕΠ

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΖΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ