Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Β΄ και Γ΄ Φάση

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί των πιο κάτω ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ