Καταχώριση οργανικών κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.