Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών (βάσει του άρθρ. 35 του Ν.4722/2020 ΦΕΚ177Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ60