Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ως συμβούλιο επιλογής στελεχών, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Η Ημερήσια Διάταξη