Αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Η εγκύκλιος αποσπάσεων