Υποβολή δηλώσεων πρόσθετων αποδοχών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο β΄εξαμήνου 2020

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Υπεύθυνη δήλωση

Πίνακας

Εγκύκλιος