Διευκρινίσεις για την άδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.