Ταχύρρυθμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.