Καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης

Επιστολή Α.Δ.Ε.Δ.Υ.