Αιφνιδιαστική, αναιτιολόγητη και απαράδεκτη παράταση της αποχώρησης των νηπίων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.