Ενέργειες συλλόγων διδασκόντων για την απεργία – αποχή από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Απόφαση Δ.Ο.Ε.