Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες εξωτερικού 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.