Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.